Betydande brev

Betydande brev

brevIdag kommunicerar vi främst via våra olika tekniska prylar och sociala medier, vilket gör att vi allt som ofta glömmer hur det var förr när dessa tekniska nymodigheter faktiskt inte fanns. Men några som verkligen blir påminda om detta är personerna som 1994 blev erbjudna att skriva brev till sig själva som skulle skickas till dem 20 år senare, vilket du kan läsa om här.

En person som fick ett fint kuvert adresserat till sig var 38-åriga Johanna Olsson som dock inte själv skrivit brevet, utan det kom från hennes bortgångne bror. I brevet skriver han direkt till henne och undrar hur hon mår, samtidigt som han hoppas att allt är bra och Johanna som fick brevet menar att det både gjorde henne glad och lite sorgsen. I en intervju med DN säger hon att hon nästan tror att hennes bror kände på sig att han inte skulle varit i livet längre och att det kanske var därför han valde att adressera brevet till henne och inte till sig själv, en fråga vi aldrig kommer att få svar på.

Varför skickades dessa brev nu?

Under 1994 startade Posten OSA en kampanj som människor kunde delta igenom att skriva ett brev till sig själva som skulle komma att skickas ut exakt 20 år senare. Och det kom att bli omkring 20 000 personer som deltog och som nu i år får ta emot skrift från sina yngre jag. Fram tills att breven skickades ut har de legat magasinerade och Postmuseum som i år antog sig att skicka breven till dess rättmätige adressat fick tillåtelse av ca.700 personer att använda breven i en utställning vid namn ”Brev till mig själv” som öppnade nu den 5 november för allmänheten att besöka. Men det är inte bara på Postmuseum som man får ta del av reaktionerna kring breven, utan det är flertalet tidningar som tagit tillfället i akt och intervjuat adressater. Till exempel har GP publicerat en artikel om breven och beskriver när Elin Jonsson ett brev från sitt 15-åriga jag som i brevet beskrev hennes liv då och vad hon hade för sig.