Bra PR med hållbart och certifierat

Bra PR med hållbart och certifierat

En viktig del i att bygga ett starkt varumärke och jobba med företagets PR är att vara tydlig med att man arbetar enligt branschens standarder och att man arbetar hållbart. Detta vinner företagen mycket på eftersom andra företag och konsumenter hellre vänder sig till företag som jobbar på ett juste sätt.

572823-light-bulb-with-landscape-inside-environmental-concept

I Svenska Dagbladet kan man läsa att det hålls förhandlingar i EU om en lag som tvingar företag att motverka att mineraler som används i produktionen av telefoner och datorer bidrar till konflikter i Kongo. De företag som handlar med dessa så kallade konfliktmineraler ska med lagen alltså få krav på högre transparens. Företagen ska alltså vara mer öppna inför konsumenterna vilka produkter som faktiskt stödjer konflikterna och inte, så att konsumenterna ska kunna ta ställning och agera hållbart. För att kunna berätta för konsumenterna om detta krävs att företagen spårar mineralernas ursprung.

Bra marknadsföring

Att kunna vara transparenta är inte bara bra för att konsumenterna ska kunna agera hållbart i sin konsumtion, utan det är också bra för företagens varumärken och ryckte. Att kunna vara öppna med att man tar fram produkter som uppnår vissa krav är riktigt bra för att stå sig i konkurrensen och man kan nästan se det som lite av en marknadsföringsstrategi. Kan man visa upp att ens företag och produkterna man säljer är certifierade, exempelvis genom http://www.intertek.se/certifiering/, kan detta leda till bättre försäljning.

Bra ur konkurrenssynpunkt

Om man ser till att jobba hållbart och enligt satta kriterier och krav, kan man få affärsmässiga fördelar som ett stärkt varumärke. Men även medför det att man får en ökad effektivitet och en minskad resursanvändning. Många andra företag och konsumenter väljer hellre att gå till ett sådant här företag, än till ett som inte tänker ur dessa aspekter. Läs mer.