Gymnasierna använder sociala medier

Gymnasierna använder sociala medier

Att marknadsföra sig via sociala medier har blivit allt vanligare och nu har även många gymnasieskolor valt att göra detta. Majoriteten av skolorna informerar sina elever och lockar nya elever genom att använda Facebook och Instagram.

iphone-facebook

Tidigare har många stora aktörer i Sverige, som Värmlands kommun och Sverige som land, marknadsfört sig via sociala medier.

”Det är inte bara Värmland som satsar på sociala medier för att synas utomlands, utan Sverige som land marknadsförs även på det här sättet.” Läs mer.

Nu har även en stor del av gymnasieskolorna i Sverige valt att satsa på marknadsföring i sociala medier. På sverigesradio.se kan man läsa att gymnasieskolorna i allt större utsträckning väljer att marknadsföra sig på Instagram och Facebook för att locka till sig nya elever. Varför man använder sig av dessa kanaler för att nå ut beror på att de spelar en allt större roll för att nå ut till elever och deras föräldrar.

Fungerar som komplement

Visserligen är det så att den personliga kontakten fortfarande är viktigast när det gäller att få folk att välja ett gymnasium. Men de sociala medierna kan fungera som ett komplement och för att få folk att få upp ögonen och faktiskt komma till de träffar och öppna hus som gymnasierna brukar anordna inför gymnasievalen. Och att använda sig av någon form av marknadsföring har även det blivit allt viktigare. Detta på grund av att det i dag finns många fler gymnasier att välja mellan än vad det fanns innan möjligheten att öppna olika friskolor fanns.