Utvärdera satsningar i sociala medier

Utvärdera satsningar i sociala medier

Att utvärdera konsulten, helst innan företaget anlitas, är naturligtvis av största vikt för att kunna få till stånd en lyckad marknadsföring i sociala medier. Men hur vet man om en satsning har varit lyckad eller inte? Det gäller att kunna mäta och utvärdera satsningen efter att den har genomförts. 

För det första bör man sätta upp mål för satsningen, mål som ska vara möjliga att mäta. Det har skrivits en hel del om målstyrning de senaste åren, och alla författare är inte odelat positiva till denna trend. För ett företag är det dock viktigt att kunna utvärdera det som man lägger sina pengar på, inte minst för att kunna använda sina pengar effektivt.

Som tur är går det lätt att utvärdera och mäta satsningar på nätet, så det är enkelt att se om de pengar man lägger på sociala medier och andra kampanjer online betalar sig eller inte. Hemligheten är att använda ett bra analysverktyg. Ett av de bästa verktygen tillhandahålls av Google, och är helt gratis. Det finns även mer avancerade betallösningar, men Googles verktyg räcker för de allra flesta företags behov.

Google Analytics

Google Analytics är ett verktyg som ursprungligen utvecklades av företaget Urchin, som blev uppköpt av Google. Det har blivit det allra mest använda verktyget för webbanalys på hela internet. Det finns flera anledningar till detta. Den första är att verktyget är gratis att använda, även om det också finns en betalvariant för stora företag. Eftersom verktyget är så använt finns det dessutom en hel del tips nedskrivna, både på olika bloggar och i bokform.

Med Google Analytics kan man se exakt vilka kanaler som leder till det som man vill ska hända, d.v.s. köp om man säljer saker på nätet, prenumerationer på nyhetsbrev eller klick på länkar. Det gör det enkelt att utvärdera om en satsning i sociala medier ger de resultat som den borde.

Många som använder sociala medier för att öka sin försäljning märker, genom att analysera trafiken i Google Analytics eller ett annat verktyg, att sociala medier inte lönar sig, rent kommersiellt. En satsning kan däremot vara effektiv när det gäller att öka kännedomen om varumärket.